Service er underlagt flere kategorier.

  • Vedlikehold
Vanlig vedlikehold av maskin og softvare, samt Operativsystem. For en mer detaljert beskrivelse klikk her
  • Service
 Utskifting, oppgradering av Hardvare og Softvare, vedlikehold og klargjøring for salg. Et spesielt tilbud til deg som skal kjøpe ny maskin finner du her
  • Produksjon

Produksjon av planlagt prosjekt.

  • "End" håndtering

Alt fra innlevering av en enkelt Harddisk, til levering av komplett maskin.  Utføring av "ekte" sletting av harddisk, eventuelt destruksjon av harddisk. Utføre resirkulering av komplett maskin, samt overnevnte oppgave.
For mer informasjon om dette klikk her, den siden forteller deg litt om både salg og bossing av din pc.

Til informasjon så slettes ikke lagret informasjon på en harddisk ved sletting eller vanlig format av en harddisk, det er en mer omfattende jobb som må gjøres. For veldig sensitivt materiale er det best med destruksjon av hardvare.
  • Service ute

Som vanlig, men hos Deg. Husk på at Transport til og fra er kostbart, og disse utgiftene blir belastet deg.