Om GegaByteS

GegaByteS ble i 1987 startet opp som en støttegruppe for Data og Audio Visuell (AV) informasjons nettverk.

GBS utviklet seg til å bli et støtteapparat for brukere med mindre kunnskap eller mindre tid til å tilegne relevant informasjon for innkjøp og bruk av nevnte utstyr.

GegaBytesS i dag

GegaByteS er nå en person, og driver et mer snevert felt, primært innenfor data, men sitter på mye informasjon, så mulighetene er tilstede for det meste innenfor hele spekteret av Data og AV.

Hovedtyngden er i dag bygging og sammensetning av mer spesielle plattformer for bruk innenfor et felt som lagring og serving. Det utføres også service og vedlikehold av maskiner som er formidlet eller støttet av GBS. Det utføres ikke service / vedlikehold / support på utstyr anskaffet utenfor GBS! Til informasjon så selger ikke GBS maskiner, men produserer et ønsket maskinoppsett. Innkjøpet står du selv for (en ferdig plan med linker og ferdig handlevogn på internett er en vanlig service fra GBS).

I tilegg til overnevnte driver GBS med "End" håndterning av maskiner. Dvs. informasjonsletting og nødvendig behandling av en maskin med personlig informasjon på. Se mer informasjon om dette under GBS Service.

Ved produksjon av en maskin er det noe som må være klart før du kontakter GBS.

  • Type maskin. (Hva skal maskinen ha som arbeidsoppgave)
  • Hvor mye skal den koste.
  • Du får ikke en maskin som oppfølger de "hotteste" kravene til å jobbe stabilt. Da trenger man et vel-utprøvd system for å minimere problemer med hardware og softvare sammarbeid. Skal du ha en spillmaskin så sjekk en nettbutikk eller nærmeste "Elkjøp" butikk. GBS maskiner kjører stabilt uten problemer i 24/7 (feil som kan dukke opp er relatert til 3'dje parts software i 99.5% av tilfellene.

GegaByteS Maskinpark

Under Maskinpark finner du maskiner som er produsert av GBS, det meste av informasjon finnes der i lett format, samt bilder. For nærmere informasjon ang. Hardware i disse maskinene, er dette underlagt informasjon til personer innenfor GBS sitt kontaktnett.