Tilbud til deg som tenker på å kjøpe ny maskin.

Tilbudet gjelder deg som har lyst å gå videre fra din maskin som nå er blitt for gammel, eller har problemer med stabiliteten. De fleste maskiner kommer i dag med masse ekstra programmvare og andre "reklamer" som gjør spesielt bærbare maskiner treige. Du har nå muligheten til å bestille en maskin på en nettbutikk og sende den til GBS for klargjøring eller rett og slett ta vekk alle unødvendige ting som ikke trengs, manskinen vil så bli levert til deg når den er klar. Kostnaden for dette er din gamle maskin. Din gamle maskin blir slettet (skikkelig slettet og tømt for informasjon), og så vil den enten bli solgt i deler eller som komplett maskin via GBS. Dette tilbudet gjelder selvfølgelig bare for maskiner som antas å ha en viss verdi, så du må avtale dette med GBS før du gjør noe som helst. Det du trenger er: Navnet på maskinen (Alt som står av tall og bokstaver på undersiden av maskinen,) og alder på maskinen. Maskinen kan ha feil og mangler, dette trenger nødvendigvis ikke ødelegge tilbudet. En annen mulighet er at maskinen selges igjennom GBS mot et vederlag (det vil da påfølge kostnader med annonsering og evnt. klargjøring for salg).

Maskiner som selges skal være tom for informasjon av alle slag, og skal framstå som "ubrukt" når man slår den på. 

Skal maskinen selges med OperativSystem så skal også orginal CD/DVD med serienr eller nøkkel følge med!

 

Tilbudet gjelder bare bekjendte og de som er innenfor deres kretser.