Litt informasjon til deg som går med tanker om å selge eller bosse din gamle maskin.

 

I dagens samfunn er lett å bli fristet med en ny bedre eller mer utviklet maskin som selges på tilbud i en butikk.  Hva gjør man så med den gamle maskinen?

 

 

 

Jeg tilbyr deg muligheten til å ta dette igjennom meg, hvis utstyret skal hentes på din adresse, så må du betale for frakt og utgifter som påfølger transporten. Hvis du leverer maskinen til meg så vil maskinen bli demontert og sortert og eventuelt noen deler kan kanskje selges. Når denne løsningen blir valgt blir maskinen slettet for informasjon her hos meg, eller om utstyret er såpass gammelt blir det enklere å destruere lagringsmediet og sørge for at det ikke kan hentes ut informasjon fra det. Jeg tar ikke noen penger for dette, men det kommer som nevnt en utgift, selv om du leverer det til meg så må jeg til slutt levere det inn til gjennvinning og denne transporten (med mindre det er noe verdi (noe det som oftest er)) tar jeg 80,- for. Det er kun for å dekke opp for mine utlegg. Er maskinen under 35kg kan posten fungere som transportør, prisen de leverer er som oftest en billig og grei løsning.
Norgespakken egenemballert: (0-10kg - 150,-)    (10-25kg - 229,-)   (25-35kg - 308,-)  Denne løsningen kan også brukes ved service på din maskin.